Vertrouwen

Ter inspiratie een tekst van Zen-monnik Zuimonki van Ejo, de secretaris van Dogen (1200 – 1253) die de woorden van zijn leraar Dogen altijd opschreef :

We hebben tot taak die unieke deugd te ontwikkelen, die alleen aan de mensheid toebehoort. Dat wil niet zeggen dat we een speciale geestestoestand na moeten streven, noch dat we alle rituelen van de Zen-traditie hoeven te kennen, of alle Boeddhstische Soetra’s hebben gelezen of bestudeerd. 
Natuurlijk is het duidelijk van belang ze te kennen, maar als we een Meester en Sangha volgen met een hart dat open staat, als we onze menselijkheid vinden, uitdrukken en verder ontwikkelen, dan zal dit onze ware beoefening zijn. Het is de beoefening van de Bodhissatva om zorg te dragen voor de Sangha van alle levende wezens. Het is als met een boot de oceaan oversteken. We hoeven niet alle regels van de navigatie te kennen, noch alle zeekaarten, of alles te weten over het gebruik van de sextant. We hoeven alleen maar op de kapitein te vertrouwen om ons naar onze bestemming te brengen. 
Het is via het onvoorwaardelijk vertrouwen op de Dharma, op Kapitein Boeddha en op de bemanning van de Sangha dat onze menselijkheid zal opbloeien en het verzet van het 'Ik' verdwijnt.