Online meditatie

Zoom op zaterdag

Op zaterdag van 08.00 – 9.30 uur organiseert Zenmeester Beppe Mokuza een online meditatie via Zoom. Via een directe verbinding kunnen leerlingen uit heel Europa samen zazen beoefenen en luisteren naar een mondelinge les (kusen). Wil je meezitten in de dojo, of meeluisteren vanuit thuis, je bent van harte welkom. Voor aanmelding vul contactformulier in. 

Graag een kwartier voor tijd aansluiten.
Om 8 uur start de meditatie in stilte.
Na 40 minuten is er de kin-hin, de loopmeditatie.
In het tweede deel van de zazen luisteren we naar de kusen van Beppe Mokuza, vertaald in het engels.
Na afloop kun je een vraag stellen.

Hier kun je een Kusen lezen die vertaald is in het Nederlands.