Leraren

De Lijn

In de dojo beoefenen we in de traditie van Soto-Zen, een Japanse tak van het Mahayana Boeddhisme. In de Soto-Zen staat de beoefening van zazen centraal en de eenheid van lichaam en geest. Deze beoefening steunt op een ononderbroken transmissie vanaf het ontwaken van Shakyamuni Boeddha en baseert zich op de geschriften van Meester Dogen (1200 — 1253).

Taisen Deshimaru (in Engels)
Roland Yuno Rech (in Engels)
Beppe Mokuza